Viewing 1 - 13 of 13
13

Total of accidents

166

Total of fatalities

Jan 18, 1988
Worst accident (108 fatalities)
Image Date Operator A/C Type Location Fatalities Registration
May 12, 2022 Airbus A319 Chongqing-Jiangbei, Sichuan 0
B-6425
+
Sep 2, 2002 Cessna 650 Citation VI Xichang, Sichuan 3
B-7023
+
Jan 18, 1988 Ilyushin II-18 Chongqing-Baishiyi, Sichuan 108
B-222
+
Feb 21, 1947 Douglas C-47 Skytrain (DC-3) Chongqing-Baishiyi, Sichuan 21 - +
Sep 20, 1946 Curtiss C-46 Commando Xichang, Sichuan 31 - +
Nov 20, 1944 Curtiss C-46 Commando Paishuiho, Sichuan 0
42-101093
+
Oct 19, 1944 Curtiss C-46 Commando Hsinching (Xinjin), Sichuan 0
42-107299
+
Oct 16, 1944 Curtiss C-46 Commando Hsinching (Xinjin), Sichuan 0
42-3635
+
Oct 10, 1944 Curtiss C-46 Commando Hsinching (Xinjin), Sichuan 0
42-96699
+
Oct 10, 1944 Curtiss C-46 Commando Hsinching (Xinjin), Sichuan 0
42-96553
+
Sep 20, 1944 Consolidated C-87 Liberator Express Hsinching (Xinjin), Sichuan 0
41-11641
+
Dec 18, 1943 Douglas C-47 Skytrain (DC-3) Suifu, Sichuan 3
83
+
Dec 25, 1936 Douglas DC-2 Chengdu, Sichuan 0
28
+