Viewing 1 - 3 of 3
3

Total of accidents

0

Total of fatalities

May 11, 1935
Worst accident (0 fatalities)
Image Date Operator A/C Type Location Fatalities Registration
Feb 15, 1966 Shijiazhuang Yunsunji Y-5 Guangzhou, Guangdong 0
18152
+
Jan 2, 1946 Douglas C-47 Skytrain (DC-3) Guangzhou, Guangdong 0
43-49118
+
May 11, 1935 Junkers W.34 Guangzhou, Guangdong 0
III
+