Viewing 1 - 5 of 5
5

Total of accidents

16

Total of fatalities

Sep 26, 1961
Worst accident (15 fatalities)
Image Date Operator A/C Type Location Fatalities Registration
Aug 6, 2013 Jingmen General Aviation Company Shijiazhuang Yunsunji Y-5 Danfeng, Shaanxi 1
B-8473
+
Jul 27, 2001 Xinjiang General Aviation Shijiazhuang Yunsunji Y-5 China, All China 0
B-8716
+
Nov 19, 1999 Jiangnan Universal Aviation Shijiazhuang Yunsunji Y-5 Ningbo, Zhejiang 0
B-8479
+
Feb 15, 1966 Shijiazhuang Yunsunji Y-5 Guangzhou, Guangdong 0
18152
+
Sep 26, 1961 Shijiazhuang Yunsunji Y-5 Qing Long Shan, Guangdong 15
18188
+